VLC Player 1.0.0 Final

VLC hat doch nun tatsÀchlich eine Final Player Version, den VLC Player 1.0.0 Final.

Gut.

Den Player gibt es bei videolan.org.

screenshot1_vlc

VLC is not out, VLC is in ! 🙂